8.0.6 לוח 8.6 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי גודל דירה בערים הגדולות