8.0.7 לוח 8.7 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין, בערים הגדולות