8.0.8 לוח 8.8 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי מספר דירות בבניין, בערים הגדולות