8.0.9 לוח 8.9 שטח התחלות וגמר בנייה בעיר ראשון לציון לפי סמל תת-רובע וייעוד