8.1.0 לוח 8.10 התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת-רובע