8.1.1 לוח 8.11 היתרי בנייה פרטית בערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית