8.1.2 לוח 8.12 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות