8.1.2.0 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי