8.1.3 לוח 8.13 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות