8.1.3.0 שטח גמר בנייה לפי ייעוד

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי