8.1.5-6 לוח 8.15 שטח ואחוז התחלות בנייה של דירות למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות