8.1.5-6 לוח 8.16 שטח ואחוז גמר בנייה לכל הייעודים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות