8.1.6 לוח 8.16 שטח ואחוז גמר בנייה לכל הייעודים לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות