8.1.6.0 גמר בנייה לפי ייעוד ולפי חודשים

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי