8.1.7 לוח 8.17 שטח בנייה ומספר דירות לכל הייעודים ולמגורים בערים הגדולות