8.1.7.0 גמר בנייה למגורים לפי חודשים

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי