8.3.1 לוח 8.31 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות