9.5.3 לוח 9.53 הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מין בערים הגדולות