שנתונים סטטיסטיים

פתח 01. שטח ואקלים
1.0.2 שטח, תושבים וצפיפות אוכלוסייה, לפי שכונה
1.0.2.1 מפת צפיפות אוכלוסין לפי שכונות
1.0.4 מפת יעודי קרקע מתוכניות מאושרות
1.0.5 שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסין בערים הגדולות
1.0.6 יסודות אקלימיים בעיר
1.0.7 ממוצע חודשי של טמפרטורה מקסימלית ומינימלית, יומית וקיצונית
1.0.8 לחות יחסית ממוצעת באחוזים, לפי שעות
1.0.9 משקעים בראשון לציון, מ"מ בשנת גשם
1.1.0 קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש בתחנת ניתור בית דגן, ראשון לציון
פתח 02. אוכלוסייה
2.0.1 אוכלוסיית ראשון לציון
2.0.2 תחזית אוכלוסיית ראשון לציון 2030
2.0.3 האוכלוסיה בערים הגדולות
2.0.4 אוכלוסיית העיר לפי תתי רבעים
2.0.4.1 גרף אוכלוסייה בתתי רובע
2.0.5 יישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב
2.0.6 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל
2.0.7 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל ומין
2.0.7.1 גרף אוכלוסייה בראשון לציון לפי מין וגיל
2.0.8 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי
2.0.9 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי - אחוזים
2.1.0 האוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות, לפי גיל
2.1.1 אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא, ממוצע 2015
2.1.1.1 אוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה ולפי גיל
2.1.1.2 ילידי ישראל לפי יבשת מוצא ותת רובע
2.1.1.3 ילידי ישראל לפי יבשת מוצא וגיל
2.1.2 נישאים ומתגרשים תושבי ראשון לציון
2.1.3 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18
2.1.4 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18, לפי מצב משפחתי ומין
2.1.4.1 גרף אוכלוסייה בראשון לציון, לפי מוצא
2.1.4.2 גרף מקורות גידול האוכלוסייה 1985-2015
2.1.5 אחוזי הגידול באוכלוסית העיר
2.1.6 התפלגות הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.7 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים יוצאים בין היישובים
2.1.8 שעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע
2.1.9 מקורות גידול אוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות
2.2.0 מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה
2.2.1 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים ויוצאים
2.2.2 שלושים ישובים עיקריים מהם נכנסו לעיר או יצאו מהעיר
2.2.2.1 יישובים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון
2.2.3 הגירת תושבים בין ישובים לפי רובע
2.2.3.1 הגירה פנימית בין ישובים לפי גיל, מין ותת רובע
2.2.4 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים, לפי שנה
2.2.4.1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר לפי רובעים (חלוקה חדשה)
2.2.5 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר פי נכנסים לרבעים ולתתי רבעים
2.2.6 עולים בשנת 2015 שהגיעו ישירות לראשון לציון, לפי תת רובע
2.2.7 העולים משנת 1990 ואילך לפי תת רובע
2.2.9 הגירה בן ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים ויוצאים, עולים
2.3.1 עולי 1990+ בראשון לציון לפי ארצות מוצא
2.3.3 תושבים לפי מין וותק בשכונות
2.3.4 תושבים לפי גילאים בשכונות העיר
2.3.5 תושבים לפי מצב משפחתי בשכונות
2.3.7 משקי בית לפי גודל משק בית - ראשון לציון
2.3.7.1 משקי בית, לפי גודל משק בית ביישובים הגדולים 2015
2.3.7.2 משקי בית לפי צפיפות דיור בערים הגדולות
2.3.7.3 נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב
2.3.8 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל ילדים במשפחות חד הוריות, בערים הגדולות 2015
2.3.8.1 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל ילדים במשפחות חד הוריות, בערים הגדולות
2.3.9 משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים, לפי יישוב 2015
2.4.1.1 ילדים לפי גודל משפחה ולפי שנה, ראשון לציון
2.4.2 ילדים, לפי קבוצת גיל ולפי יישוב - 2015 - ביטוח לאומי
2.4.2.1 לידות חי, לפי גודל משפחה ולפי יישוב 2015
2.4.3.1 משפחות עם ילדים, לפי מספר ילדים במשפחה ולפי שנה - ביטוח לאומי
2.4.4 משפחות חד הוריות לפי גודל משפחה ולפי יישוב 2015 - ביטוח לאומי
פתח 03. שירותי רווחה
3.0.1 בתי אב המטופלים במנהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר
3.0.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות
3.0.3 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה, מקורות קיום ובעלות על דירה
3.0.4 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי
3.0.5 מספר מקבלי גמלאות ביטוח לאומי, לפי סוג, בישובים אחרים 2015
3.0.5.1 משפחות וילדים המקבלים תוספת משפחה לפי גודל המשפחה ולפי יישוב
3.0.5.2 משפחות המקבלות מענק לימודים לפי סיבת הזכאות והילדים בהן, לפי קבוצת גיל ולפי יישוב
3.0.6 תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות
3.0.7 מקבלי דמי אבטלה, ראשון לציון, לפי שנה
3.0.8 מקבלי דמי אבטלה לפי יישוב, ממוצע חודשי
3.0.8.1 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי האבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי
3.0.8.2 מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו שנת זכאותם ב 2015 לפי עומק האבטלה וסניף
3.0.9 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים
3.1.0 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות
3.1.1 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה
3.1.2 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה - אחוזים
3.1.3 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה
3.1.4 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה, לפי תחנה
3.1.5 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה, לפי תחנה - אחוזים
3.2.1 פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי שנה
3.2.2 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי סוג פנייה
3.3.0 תוכניות ופעילויות - הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול, ראשון לציון
פתח 04. חינוך והשכלה
4.0.1 מערכת החינוך העירוני, בתי ספר, כיתות ותלמידים
4.0.2 בתי ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים
4.0.3 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת
4.0.4 תלמידים בגני הילדים העירוניים לפי גיל
4.0.5 גני ילדים ומספר תלמידים לפי זרם חינוכי
4.0.6 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית, כיתות ותלמידים
4.0.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית, כיתות ותלמידים - המשך
4.0.9 תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.0 כיתות וממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה בבתי הספר היסודיים
4.1.3 מספר תלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.1.4 תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.5 תלמידים וכיתות בכיתות ז - יג במערכת החינוך העירונית
4.1.6 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.7 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.8 כיתות בחטיבות העליוניות במערכת החינוך העירונית
4.1.9 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית
4.2.0 תלמידים בכיתות ח-יב במערכת החינוך העירונית
4.2.2 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.2.6 טיפול בפרט ותוכניות לצמצום נשירה ממערכת החינוך העירונית
4.2.7 פעולות השירות הפסיכולוגי - חינוכי
4.3.0 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי שנה
4.3.0.1 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למנהל לפי התפלגות גיאוגרפית
4.3.4 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך, לפי תואר ושנת לימוד
4.3.5 סטודנטים מראשון לציון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, לפי תואר, שנת לימוד ותחום לימוד
4.3.6 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי סוג מוסד ותואר
4.3.7 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי שם מוסד ותואר
4.3.8 סטודנטים מראשון לציון במכללות האקדמיות לפי שם מוסד ותואר
4.3.9 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך, לפי תואר ותחום לימוד
פתח 05. תרבות, נופש וספורט
5.0.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ
5.0.2 פעילויות בהיכל מאיר ניצן לתרבות ואומנות
5.0.3 כותרים מודפסים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.4 מנויים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.5 המבקרים בספריות העירוניות
5.0.6 משאבים דיגיטליים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.7 פעולות העשרה בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.8 מבקרים במוזיאון ראשון לציון
5.1.0 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב
5.1.1 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות ולאומנות
5.1.2 פעילות האגף לתרבות תורנית, מינהל חינוך
5.1.3 פעילויות במסגרת הסדנא החדשה לאומנות
5.1.5 פעילויות במסגרת מתנ"ס שכוני המזרח
5.1.6 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו
5.1.7 חניכים בתנועות וארגוני נוער בראשון לציון
5.1.8 בני נוער המשתתפים במיזם מחוייבות אישית לפי תחומי פעילות
5.1.9 התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה
פתח 06. תחבורה ותקשורת
6.0.1 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב
6.0.2 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב - אחוזים
6.0.3 כלי רכב מנועיים ל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב
6.0.4 רמת מינוע לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות, לפי שנת ייצור
6.0.6 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.7 מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב, בערים הגדולות
6.0.7.1 מורשים לנהוג לפי יישוב מגורים וגיל
6.0.9 תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה - ראשון לציון
6.1.0 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג נפגעים
6.1.1 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה, סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב
6.1.2 תאונות דרכים בארץ ובערים הגדולות
6.1.2.1 תאונות דרכים לפי סוג תאונה בערים הגדולות
6.1.3 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות לפי חומרת התאונה
6.1.4 נפגעים בתאונות דרכים, בערים הגדולות לפי חומרה וגיל הנפגע
6.1.6 רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה
6.2.0 תנועות נוסעים ברכבות לראשון לציון, לפי יעד ושנה
פתח 07. סדר ציבורי
7.0.1 התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינים מקומיים מידי שנה, לפי מהותם
7.0.2 תיקים שנפתחו או נסגרו בבית משפט לעניינים מקומיים
7.0.3 עבירות שבוצעו בראשון לציון לפי סוג עבירה
7.0.4 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג עבירה
7.0.5 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי קבוצת גיל וסוג עבירה
7.0.6 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה וגיל
7.0.7 פעולות שרותי כבאות והצלה לפי סוג האירוע
7.0.8 ארועים שרותי כבאות והצלה, לפי מקום בארוע ושנה
7.0.9 פעולות שרותי כבאות והצלה, לפי חודשים
7.1.0 מספר ברירות הקנס שנרשמו ע"י החברה לביטחון וסדר ציבורי
7.1.1 דוחות לפי נושאים - החברה לביטחון וסדר ציבורי
7.1.2 דוחות לפי אזורים - החברה לביטחון וסדר ציבורי
פתח 08. בינוי ותשתית
8.0.1 היתרי בנייה 2015, לפי חודש וייעוד
8.0.1.1 טפסי 4 (אישור סיום בנייה) 2015, לפי חודש וייעוד
8.0.2 שטח התחלות וגמר בנייה
8.0.3 שטח התחלות בנייה, לפי ייעוד
8.0.3.1 גרף התחלות וגמר בנייה, לפי ייעוד, ראשון לציון
8.0.4 שטח גמר בנייה לפי ייעוד
8.0.5 שטח התחלות וגמר בנייה בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת רובע וייעוד
8.0.6 התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע
8.0.6.1 התחלות וגמר בנייה של דירות לפי תת רובע
8.0.8 מספר דירות בהיתרי בנייה פרטית ערים הגדולות
8.0.9 שטח ודירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות
8.1.0 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית, דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, בערים הגדולות
8.1.2 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.3 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.4 דירות שהוחל בבנייתן בערים הגדולות
8.1.5 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים, לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות
8.1.6 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים, לפי יזם ולפי שנה, בערים הגדולות
8.1.7 שטח בנייה ומספר דירות למגורים בערים הגדולות
8.1.8 התחלות בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.1.9 גמר בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.2.0 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין
8.2.1 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין
8.2.2 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין
8.2.3 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין
8.2.4 כבישים סלולים בראשון לציון
8.2.4.1 כבישים סלולים בראשון לציון - המשך
8.2.5 סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול
8.2.6 אספקת מים וצריכת מים שנתית
8.2.7 אספקת מים וצריכת מים שנתית לפי סוג צרכן
8.2.8 צריכת מים ביתית ממוצעת
8.2.9 צריכת חשמל באזור ראשון לציון, לפי סוג צרכנות
8.3.0 מספר צרכני חשמל בערים הגדולות לי סוג צרכנות
8.3.1 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות
8.3.2 צריכת החשמל הכללית לפי אזורים מנהליים
פתח 091. עסקים, מסחר ותעשייה
9.0.3 עסקים טעוני רישוי עסקים
9.0.7 מפעלים, משרות ותמורות למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית, ראשון לציון
9.0.8 תפוקה גולמית, תוצר מקומי וסה"כ תשומות לפי עוצמה טכנולוגית במחיר בסיס, ראשון לציון
9.0.9 מפעלים, משרות ותמורה למשרות לפי ענף כלכלי ראשי, ראשון לציון
9.1.0 פדיון לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס, ראשון לציון
9.1.0.1 פדיון, לפי רכיבים, ביישובים נבחרים, במחירי בסיס
9.1.1 תשומות לפי ענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס, ראשון לציון
9.1.2 תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי ראשי, ראשון לציון
9.1.2.1 תפוקה גולמית וערך מוסף גולמי, ביישובים נבחרים
9.2.0 נתונים נבחרים על האשראי לציבור, לפי יישובים
9.2.1 נתונים נבחרים על פקדונות לציבור, לפי יישובים
פתח 092. תעסוקה ועבודה
9.3.0 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, כח עבודה אזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים, ראשון לציון
9.3.1 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה לפי גיל ומין - ראשון לציון
9.3.2 אחוז בכח העבודה ובלתי מועסקים, לפי מין בערים הגדולות
9.3.3 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי מין
9.3.4 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, כלל האוכלוסייה
9.3.5 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, גברים
9.3.6 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח עבודה בערים בגדולות, לפי גיל, נשים
9.3.7 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסייה
9.3.7.1 תרשים סטטוס תעסוקה - ראשון לציון 2015
9.3.8 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, גברים
9.3.9 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי שנות לימוד, נשים
9.4.0 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון
9.4.1 מועסקים לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה ראשון לציון
9.4.2 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה
9.4.3 תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה
9.4.4 מועסקים בראשון לציון
9.4.5 לוח מועסקים, לפי ענף כלכלי תושבי ראשון לציון
9.4.6 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון
9.4.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים
9.4.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים- גברים
9.4.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים- נשים
9.5.0 מועסקים, לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון
9.5.1 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון
9.5.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה
9.5.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - גברים
9.5.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - נשים
9.5.5 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון
9.5.6 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון
9.5.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים
9.5.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - גברים
9.5.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - נשים
9.6.0 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון
9.6.1 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון
9.6.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה
9.6.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ומקום עבודה - גברים
9.6.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ומקום עבודה - נשים
9.6.5 מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות
9.6.6 בלתי מועסקים בערים הגדולות
9.6.7 התפלגות דורשי העבודה בערים הגדולות
פתח 093. רמת חיים
9.6.8 שכר ממוצע, אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומגג ג'ני של שכירים תושבי ראשון לציון
9.6.8.1 שכר ממוצע של שכירים, לפי מין, ראשון לציון
9.6.8.2 שכר ממוצע לחודש עבודה, אחוז השכירים עד שכר המינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות
9.6.8.3 שכר ממוצע שנתי (לחודש בשנה), אחוז משתכרים עד שכר המינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות
9.6.8.4 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש עבודה) בערים הגדולות
9.6.8.5 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש בשנה) בערים הגדולות
9.6.8.6 שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע (ש"ח) של העולים השכירים לפי שנת עלייה בערים הגדולות
9.6.8.7 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים, בערים הגדולות
9.6.8.7.1 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים (לא כולל יחידים) בערים הגדולות 2014
9.6.8.7.2 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים של יחידים בערים הגדולות
9.6.8.8 משך העבודה של עובדים לפי יישוב ולפי מין
9.6.9 הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד ג'ני ראשון לציון
9.6.9.1 הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד ג'ני, בערים הגדולות
9.6.9.2 קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים ראשון לציון
9.6.9.3 קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים, בישובים הגדולים
9.7.0 סוג המבוטחים בביטוח לאומי בערים הגדולות
9.7.4.1 הכנסה חודשית כספית ברוטו למשק בית, לפי ערים ולפי מקורות הכנסה בש"ח, למ"ס
9.8.0 הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים, למ"ס
9.8.1 אחוז בעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים, למ"ס
9.8.2 נתונים נבחרים על דירות בערים הגדולות, סקר משקי בית למ"ס
9.8.3 נתוני דיור נבחרים בערים הגדולות, למ"ס
9.8.4 משקי בית, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות
9.8.5 משקי בית, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות - אחוזים
פתח 10. תשתיות ושירותים עירוניים
10.0.3 פעילויות בתחומי איכות הסביבה
10.0.4 ביקורות, מעקבים דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים
10.1.0 הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים
10.1.1 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים
10.1.2 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים, אחוזים
פתח 11. תקציב
11.0.1 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.2 יעדי התקציב הרגיל
11.0.3 המקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.4 הוצאות בתקציב העירייה הרגיל, לפי פרקים תקציביים
11.0.5 ריכוז מקורות תקציב הפיתוח
11.0.6 ריכוז שימושים בתקציב הפיתוח - ביצוע
11.0.6.1 ריכוז שימושים בתקציב הרגיל
11.1.0 משרות לפי יחידה ארגונית
11.1.0.1 מצבת כח אדם, לפי סוג שירות בראשון לציון
11.1.1 קורסים יזומים לעובדים
11.1.2 השתלמויות למידה לעובדים לפי שנה וסוג השתלמות
11.1.3 מספר עובדים הלומדים לתעודה או תואר, לפי שנה
11.1.4 מספר משתתפים בהשתלמויות לפי מנהל