שנתונים סטטיסטיים

פתח 01. שטח ואקלים
1.0.2 שטח, תושבים וצפיפות אוכלוסייה, לפי שכונה
1.0.3 שימושי קרקע, שטח ואחוז בראשון לציון
1.0.4 שימושי קרקע בערים הגדולות
1.0.5 שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסין בערים הגדולות
1.0.6 יסודות אקלימים בעיר
1.0.7 ממוצע חודשי של הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית, יומית וקיצונית
1.0.8 לחות יחסית ממוצעת באחוזים, לפי שעות
1.0.9 משקעים בראשון לציון מ"מ בשנת גשם
1.1.0 קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש בתחנת ניתור בית דגן בראשון לציון
פתח 02. אוכלוסייה
2.0.1 אוכלוסיית ראשון לציון
2.0.2 תחזית אוכלוסיית ראשון לציון עד לשנת 2030
2.0.3 האוכלוסייה בערים הגדולות
2.0.4 אוכלוסיית העיר לפי תתי רבעים
2.0.4.1 אוכלוסייה בתתי רובע 2016 - תרשים
2.0.5 ישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב
2.0.6 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל
2.0.7 האוכלוסייה בראשון לצין לפי גיל ומין
2.0.7.1 האוכלוסייה בראשון לציון, לפי מין וגיל - תרשים
2.0.8 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי
2.0.9 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי - אחוזים
2.1.0 האוכלוסייה בערים הגדולות ובארץ לפי גיל
2.1.1 אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא - ממוצע
2.1.1-1 אוכלוסייה בראשון לציון לפי יבשת לידה ולפי גיל 2016
2.1.1-2 אוכלוסייה לפי יבשת מוצא ותת רובע, ראשון לציון
2.1.1-3 אוכלוסייה לפי יבשת מוצא וגיל, ראשון לציון
2.1.2 נישאים ומתגרשים תושבי ראשון לציון
2.1.5 אחוזי הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.6 התפלגות הגידול באוכלוסית העיר
2.1.7 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים יוצאים בין הישובים
2.1.8 שיעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע
2.1.9 מקורות גידול האוכלוסיה בארץ ובערים הגדולות
2.1.9-1 הגירה פנימית בין ישובים בערים הגדולות
2.2.0 מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה
2.2.1 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים
2.2.2 יישובים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון
2.2.2-1 יישובים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון
2.2.3 הגירת תושבים בין יישובים לפי רובע
2.2.3-1 הגירה פנימית בין יישובים לפי מין, גיל ותת רובע
2.2.4 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים ולפי שנה
2.2.4-1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים
2.2.7 העולים משנת 1990 ואילך לפי תת רובע
2.2.9 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה , נכנסים/יוצאים, עולים
2.3.0 העולים משנת 1990 ואילך לפי קבוצות גיל ותת רובע
2.3.1 עולי 1990 + בראשון לציון לפי ארצות מוצא 2016
2.3.2 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תת רבעים - תנועת אוכלוסייה
2.3.3 תושבים לפי מין וותק בשכונות
2.3.4 תושבים לפי גילאים בשכונות העיר
2.3.5 תושבים לפי מצב משפחתי בשכונות
2.3.6 גיל ממוצע לפי שכונה
2.3.7 משקי בית, לפי גודל משק בית - ראשון לציון
2.3.7-1 משקי בית, לפי גודל משק בית ביישובים הגדולים
2.3.7-2 משקי בית, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות
2.3.7-3 נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת ישוב
2.3.8 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל ילדים בערים הגדולות
2.4.1-1 ילדים לפי גודל משפחה ולפי שנה, ראשון לציון
2.4.3-1 משפחות עם ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה לפי שנה - ביטוח לאומי
פתח 03. שירותי רווחה
2.3.8-1 משפחות, לפי סוג משפחה וגיל הילדים בערים הגדולות
3.0.1 בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר
3.0.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות
3.0.3 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה, מקורות קיום ובעלות על דירה
3.0.4 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי
3.0.4-1 הבעית העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי והקשר על המטופלים עם שרותי הרווחה העירוניים - תרשימים
3.0.5 מספר מקבלי גמלאות ביטוח לאומי , לפי סוג, ביישובים נבחרים
3.0.5-5 שיעור מקבלות מענק לידה ושיעור מקבלות דמי לידה לפי יישוב
3.0.5-6 גובה דמי לידה בממוצע ליום וליולדת לפי סניף
3.0.5-7 גברים שקיבלו דמי לידה ונשים שקיבלו דמי לידה לפי סניף
3.0.5-8 מקבלות גמלה לשמירת הריון לפי סניף
3.0.6 תיקים פעילים , חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות
3.0.7 מקבלי דמי אבטלה - ראשון לציון, לפי שנה
3.0.8 מקבלי דמי אבטלה, לפי יישוב, ממוצע חודשי
3.0.8-1 מקבלי דמי אבטלה, לפי גובה דמי אבטלה ליום וסניף
3.0.8-2 מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם ב 2016 לפי עומק אבטלה וסניף
3.0.9 האוכלוסייה לפי חברות בקופות חולים
3.1.0 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות
3.1.1 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים שבהם יותר מ 100,000 תושבים
3.1.2 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה ביישובים שבהם יותר מ 100,000 תושבים - אחוזים
3.1.3 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה
3.1.4 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה
3.1.5 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה - לפי תחנה - אחוזים
3.2.1 פעילות סניף מגן דוד אדום בראשון לציון, לפי שנה
3.2.2 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון לפי סוג פנייה
3.3.0 תוכניות ופעילויות - הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בראשון לציון
פתח 04. חינוך והשכלה
4.0.1 מערכת החינוך העירונית, בתי ספר, כיתות ותלמידים
4.0.2 בתי ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים
4.0.2.2 תלמידים במערכת החינוך העירונית, לפי דרג מוסד וזרם תשע"ז
4.0.2-1 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת
4.0.3 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת
4.0.4 תלמידים בגני ילדים העירוניים לפי גילאים
4.0.5 גני ילדים ומספר תלמידים לפי זרם חינוכי
4.0.6 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים
4.0.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים
4.0.8 תלמידים בחינוך היסודי לפי זרמים
4.0.9 תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.0 כיתות וממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה, בתי ספר יסודיים
4.1.2 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי ספר בחינוך המיוחד, לפי בית ספר ושנה
4.1.3 מספר תלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.1.4 תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.6 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.7 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.8 כיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך
4.1.9 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית
4.2.0 תלמידים בכיתות ח-יב במערכת החינוך העירונית
4.2.1 אחוז התלמידים בכיתות ט-יב במערכת החינוך העירונית של אותו מחזור לעומת כיתה ח
4.2.2 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.2.6 טיפול בפרט ותוכניות לצימצום נשירה ממערכת החינוך העירונית
4.3.0 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למינהל לפי שנה
4.3.1 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי התפלגות גאוגרפית
4.3.4 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות , במכללות האקדמיות לחינוך, לפי תואר ושנת לימוד
4.3.5 סטודנטים מראשון לציון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה , לפי תחום לימוד ותואר
4.3.6 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי סוג מוסד ותואר
4.3.7 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות , לפי שם מוסד ותואר
4.3.8 סטודנטים מראשון לציון במכללות האקדמאיות, לפי שם מוסד ותואר
4.3.9 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות , לפי תואר ותחום לימוד
פתח 05. תרבות, נופש וספורט
5.0.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ
5.0.2 פעילויות בהיכל מאיר ניצן לתרבות ואומנות
5.0.3 כותרים מודפסים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.4 מנויים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.5 המבקרים בספריות העירוניות
5.0.6 משאבים דיגיטליים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.7 פעולות העשרה בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.8 מבקרים במוזיאון ראשון לציון
5.0.9 פעילויות בית יד לבנים
5.1.0 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב
5.1.1 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות ואומנות
5.1.2 פעילויות האגף לתרבות תורנית, מינהל החינוך
5.1.3 פעילויות במסגרת הסדנא החדשה לאומנות
5.1.6 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו לפי סוג פעילות ומספר משתתפים
5.1.7 חניכים בתנועות וארגוני נוער בראשון לציון
5.1.8 בני נוער המשתתפים בתוכנית התפתחות אישית ומעורכות חברתית
5.1.9 התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה
פתח 06. תחבורה ותקשורת
6.0.1 כלי רכב מנועים הרשומים בראשון לציון לפי סוג רכב
6.0.2 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג רכב - אחוזים
6.0.3 כלי רכב מנועיים ל 1,000 תושבים לפי סוג רכב
6.0.4 רמת מינוע לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים בגדולות לפי שנת ייצור
6.0.6 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.7 מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.7-1 מורשים לנהוג לפי יישוב מגורים וגיל
6.1.6 רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה
6.2.0 תנועת נוסעים ברכבות לראשון לציון, לפי יעד ושנה
פתח 07. סדר ציבורי
7.0.1 התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינם מקומיים מידי שנה לפי מהותם
7.0.2 תיקים שנפתחו או נסגרו בבית משפט לעניינים מקומיים 2016
7.0.3 עבירות שבוצעו בראשון לציון לפי סוג עבירה
7.0.4 חשודים (בלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה
7.0.5 חשודים (בלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי קבוצת גיל וסוג עבירה
7.0.6 חשודים (בלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג עבירה וגיל
7.0.7 פעולות של שרותי כבאות והצלה לפי סוג האירוע
7.0.8 אירועים שרותי כבאות והצלה, לפי מיקום אירוע לפי שנה
7.0.9 פעולות של שירותי כבאות והצלה, לפי חודשים
7.1.0 מספר ברירות קנס שנרשמו ע"י החברה לסדר וביטחון ציבורי לפי נושא
7.1.1 דוחות לפי נושאים - החברה לסדר וביטחון ציבורי
7.1.2 דוחות חניה לפי אזורים - החברה לביטחון וסדר ציבורי
פתח 08. בינוי ותשתית
8.0.1 היתרי בניה 2016, לפי חודש וייעוד
8.0.1-1 טופסי 4 (אישור סיום בניה) לפי שנה וייעוד
8.0.2 שטח התחלות וגמר בנייה
8.0.3 שטח התחלות בנייה, לפי ייעוד
8.0.3-1 התחלות וגמר בנייה, לפי ייעוד , ראשון לציון 2016
8.0.4 שטח גמר בנייה לפי ייעוד
8.0.5 שטח התחלות וגמר בנייה בעיר, לפי סמל תת רובע וייעוד
8.0.5-1 שטח התחלות בנייה לפי רובע, ראשון לציון
8.0.5-2 שטח גמר בנייה לפי רובע , ראשון לציון
8.0.6 התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר לפי סמל תת רובע
8.0.6-1 התחלות וגמר בנייה של דירות, לפי תת רובע
8.0.7 מאפיינים של דירות בעיר שבנייתן החלה או הסתיימה בשנת 2016
8.0.8 מספר דירות בהתרי בניה בערים הגדולות
8.0.9 שטח ודירות בבנייה פעילה בערים הגדולות , לפי ייעוד ויוזם סוף 2016
8.1.0 דירות חדשות שנמכרו בערים הגדולות
8.1.0-1 דירות חדשות שלא נמכרו, בערים הגדולות
8.1.1 כמות מבוקשת של דירות חדשות בערים הגדולות
8.1.2 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.3 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.4 דירות שהחלה או הסתיימה בנייתן בעריםה גדולות
8.1.5 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות
8.1.6 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות
8.1.7 שטח בנייה ומספר דירות למגורים בערים הגדולות
8.1.8 התחלות בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.1.9 גמר בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.2.0 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.2.1 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.2.2 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספק קומות בבניין
8.2.3 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין
8.2.4 כבישים סלולים בראשון לציון
8.2.4-1 כבישים סלולים בראשון לציון - המשך
8.2.6 אספקת מים וצריכת מים שנתית
8.2.7 אספקת מים וצריכת מים שנתית לפי סוג הצרכן
8.2.8 צריכת מים ביתית ממוצעת
8.2.9 צריכת חשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות
8.3.0 מספר צרכני חשמל בערים הגדולות לפי סוג צרכנות
8.3.1 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות
8.3.2 צריכת החשמל הכללית לפי אוזרים מנהליים
8.3.3 צריכת החשמל הממוצעת לצרכן הביתי לפי אזורים מנהליים
פתח 091. עסקים, מסחר ותעשייה
9.0.1 התפלגות שטח רצפות של נכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות בעיר
9.1.3 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות
פתח 092. תעסוקה ועבודה
9.3.0 אוכלוסיית בני 15 ומעלה , כח עבודה אזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים - ראשון לציון
9.3.1 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה לפי גיל ומין - ראשון לציון
9.3.2 אחוז בכח העבודה ובלתי מועסקים, בערים הגדולות ומין
9.3.3 אוכלוסיית בני 15 ומעלה , לפי תכונות כח העבודה, בערים הגדולות, לפי מין
9.3.4 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל - כלל האוכלוסייה
9.3.5 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל - גברים
9.3.6 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל - נשים
9.3.7 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה בערים הגדולות , לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסיה
9.3.8 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה בערים הגדולות , לפי שנות לימוד - גברים
9.3.9 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה בערים הגדולות , לפי שנות לימוד - נשים
9.4.0 מועסקים לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון
9.4.1 מועסקים לפי מין , יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון
9.4.2 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה
9.4.3 תושבי ראשון לציון , המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה
9.4.4 מועסקים בראשון לציון
9.4.5 מועסקים, לפי ענף כלכלי תושבי ראשון לציון
9.4.6 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון
9.4.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים
9.4.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - גברים
9.4.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - נשים
9.5.0 מועסקים, לפי ענף כלכלי עובדים בראשון לציון
9.5.1 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין , עובדים בראשון לציון
9.5.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה
9.5.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - גברים
9.5.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - נשים
9.5.5 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון
9.5.6 מועסקים, לפי משלח יד ומין , תושבי ראשון לציון
9.5.7 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים
9.5.8 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - גברים
9.5.9 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים - נשים
9.6.0 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון
9.6.1 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון
9.6.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה
9.6.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - גברים
9.6.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - נשים
9.6.5 מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות
9.6.6 בלתי מועסקים בערים הגדולות
9.6.7 התפלגות דורשי העבודה בערים הגדולות
פתח 093. רמת חיים
9.6.8 שכר ממוצע, אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומדד ג'ני של שכירים תושבי ראשון לציון
9.6.8-1 שכר ממוצע של שכירים, לפי מין, ראשון לציון
9.6.8-2 שכר ממוצע לחודש עבודה, אחוז השכירים עד שכר המינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות
9.6.8-3 שכר ממוצע שנתי (לחודש בשנה), אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות
9.6.8-4 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש עבודה) בערים הגדולות
9.6.8-5 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש בשנה) בערים הגדולות
9.6.8-6 שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע (ש"ח) של העולים השכירים לפי שנת עליה בערים הגדולות
9.6.8-7 שכר חודשי ושכר ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים לפי סוג משפחה, בערים הגדולות
9.6.8-7.1 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפת עובדים, לא כולל יחידים, בערים הגדולות
9.6.8-7.2 שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפת עובדים של יחידים, בערים הגדולות
9.6.8-8 משך העבודה של עובדים שכירים לפי ישוב ולפי מין
9.6.9 הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד ג'ני ראשון לציון
9.6.9-1 הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים , אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד ג'ני, בערים הגדולות
9.6.9-2 קבוצת הכנסה של העובדים העצמאיים, ראשון לציון
9.6.9-3 קבוצת הכנסה של העובדים העצמאיים בישובים הגדולים
9.7.0 סוג המבוטחים בביטוח הלאומי בערים הגדולות
9.8.0 הרכב הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים
9.8.1 אחוז בעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים
9.8.3 נתוני דיור נבחרים בערים הגדולות
פתח 10. תשתיות ושירותים עירוניים
10.0.1 שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה
10.0.2 תוספת שטחי גינון לפי שנה
10.0.2.1 שטחי גינון עירוניים , לפי סוג
10.0.6 מספר מגשי חנייה ציבוריים, לפי שכונה
10.1.0 הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים
10.1.1 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים
10.1.2 פניות תושבים למוקד העירוני 106, לפי תחומים (אחוזים)
10.1.4 פעילות יועצת ראה"ע למעמד האישה
פתח 11. תקציב
11.0.1 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.2 יעדי התקציב הרגיל
11.0.3 המקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.4 הוצאות בתקציב העירייה הרגיל, לפי פרקים תקציביים
11.0.5 ריכוז מקורות תקציב הפיתוח
11.0.6 ריכוז שימושים בתקציב הפיתוח - ביצוע
11.0.6-1 ריכוז שימושים בתקציב הרגיל
11.1.0 משרות לפי יחידה ארגונית
11.1.0-1 מצבת כח אדם, לפי סוג שירות בראשון לציון
11.1.1 קורסים יזומים לעובדים 2016
11.1.2 השתלמויות למידה לעובדים לפי שנה וסוג השתלמות
11.1.3 מספר עובדים הלומדים לתעודה או תואר, לפי שנה
11.1.4 מספר משתתפים בהשתלמות עפ"י מינהל