שנתונים סטטיסטיים

פתח 0.0 מבוא
0.0.5 מפת שכונות
0.0.8 מפת רובעים סטטיסטיים
0.0.9 מפת שכונות באזורים סטטיסטיים
0.1.1 מפת אזורים סטטיסטיים
פתח 01. שטח ואקלים
1.0.6 לוח יסודות אקלימיים בעיר
1.0.7 לוח 1.0.7 ממוצע חודשי של הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית, יומית וקיצונית
1.0.8 לוח 1.0.8 לחות יחסית ממוצעת באחוזים, לפי שעות
1.0.9 לוח 1.0.9 משקעים בראשון לציון, מ"מ בשנת גשם
1.1.0 לוח 1.1.0 קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש - בית דגן ראשון לציון
פתח 02. אוכלוסייה
2.0.1 לוח 2.1 אוכלוסיית ראשון לציון
2.0.3 לוח 2.3 האוכלוסייה בערים הגדולות
2.0.4 לוח 2.4 אוכלוסיית העיר לפי תת רבעים
2.0.4.1 לוח 2.0.4.1 אוכלוסייה בתתי רובע 2010
2.0.5 לוח 2.5 יישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב
2.0.6 לוח 2.6 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל
2.0.7 לוח 2.7 האוכלוסייה בראשון לציון לפי גיל ומין
2.0.7.1 לוח 2.0.7.1 האוכלוסייה בראשון לציון לפי מין וגיל
2.0.8 לוח 2.8 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי
2.0.9 לוח 2.9 האוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי - אחוזים
2.1.0 לוח 2.10 האוכלוסייה בערים הגדולות ובארץ לפי גיל
2.1.1 לוח 2.11 אוכלוסייה בערים הגדולות לפי יבשת מוצא - ממוצע 2010
2.1.2 לוח 2.12 נישאים ומתגרשים תושבי ראשון לציון
2.1.3 לוח 2.13 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18
2.1.4 לוח 2.14 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ומין
2.1.4.1 לוח 2.1.4.1 אוכלוסייה בראשון לציון, לפי מוצא ומעמד אישי
2.1.4.2 גרף מקורות גידול האוכלוסיה 1985-2010
2.1.5 לוח 2.15 אחוזי הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.6 לוח 2.16 התפלגות הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.7 לוח 2.17 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים-יוצאים בין היישובים
2.1.8 שעורים של מרכיבי ריבוי טבעי, הגירה ועולים חדשים לפי תת רובע
2.1.9 לוח 2.19 מקורות גידול האוכלוסייה בארץ ובערים הגדולות
2.2.0 לוח 2.20 מאזן הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה
2.2.1 לוח 2.21 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים
2.2.2 לוח 2.22 יישובים עיקריים מהם נכנסו לראשון לציון או יצאו מראשון לציון
2.2.3 לוח 2.23 הגירת תושבים בין יישובים לפי רובע
2.2.4 לוח 2.24 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים ולפי שנה
2.2.4.1 לוח 2.2.4.1 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר בין רבעים
2.2.5 לוח 2.25 מטריצת הגירה פנימית - תנועת תושבים בתוך העיר לפי נכנסים לרבעים ולתתי רבעים
2.2.7 העולים משנת 1990 ואילך לפי תת רובע
2.2.9 לוח 2.29 הגירה בין ראשון לציון ליישובים אחרים לפי מחוז/נפה, נכנסים/יוצאים - עולים
2.3.0 לוח 2.30 העולים משנת 1990 ואילך לפי קבוצות גיל ותת רובע
2.3.2 לוח 2.32 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תת רבעים - תנועת האוכלוסייה
2.3.3 לוח 2.33 תושבים לפי מין וותק בשכונות
2.3.4 לוח 2.34 תושבים לפי גילאים בשכונות העיר
2.3.5 לוח 2.35 תושבים לפי מצב משפחתי בשכונות
2.3.6 לוח 2.36 גיל ממוצע וממוצע ילדים לבית אב, לפי שכונה
2.3.7 לוח 2.37 משקי בית לפי גודל משק בית - ראשון לציון
2.3.7-1 לוח משקי בית לפי גודל משק בית ביישובים הגדולים
2.3.8 לוח 2.38 משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה, בערים הגדולות 2010
2.3.9 לוח 2.39 משפחות חד הוריות ומשפחות עם ילדים, לפי יישוב 2010
2.4.0 לוח 2.40 משפחות חד הוריות לפי מצב משפחתי , קבלת מענק לימודים ויישוב 2010
2.4.1 לוח 2.41 משפחות חד הוריות לפי סוג גמלה ויישוב 2010
פתח 03. שירותי רווחה
3.0.1 לוח 3.1 בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר
3.0.2 לוח 3.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל , מצב משפחתי ומצב בריאות
3.0.3 לוח 3.3 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה, מקורות קיום ובעלות על דירה
3.0.4 לוח 3.4 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי
3.0.5 לוח 3.5 היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאות , 2010
3.0.5-1 לוח 3.5-1 היישובים בישראל, מספר התושבים ומספר מקבלי גמלאות לפי קבוצות גיל, 2010
3.0.6 לוח 3.6 תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות
3.0.7 לוח 3.7 מקבלי דמי אבטלה - ראשון לציון , לפי שנה
3.0.8 לוח 3.8 מקבלי דמי אבטלה, לפי יישוב, ממוצע חודשי 2010
3.0.8-1 לוח 3.8-1 מקבלי דמי אבטלה שהיו מועסקים, לפי גובה דמי האבטלה ליום וסניף, ממוצע חודשי 2010
3.0.8-2 לוח 3.8-2 מקבלי דמי אבטלה, מחפשי עבודה שהיו מועסקים וסיימו את שנת זכאותם ב - 2010
3.0.9 לוח 3.9 האוכלוסיה לפי חברות בקופות החולים
3.1.0 לוח 3.10 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות
3.1.1 לוח 3.11 מאזן מבוטחים שעברו מקופה לקופה 2010
3.1.2 לוח 3.12 מאזן המבוטחים שעברו מקופה לקופה 2010, אחוזים
3.1.3 לוח 3.13 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה
3.1.4 לוח 3.14 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה
3.1.5 לוח 3.15 אחוז המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה
3.1.6 לוח 3.16 מטופלים במרכז לבריאות הנפש
3.1.7 לוח 3.17 התפלגות הפניות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ולפי מין
3.1.8 לוח 3.18 מטופלים במרכז לבריאות הנפש לפי מרפאות, גיל ומין
3.1.9 לוח 3.19 מטופלים חדשים במרכז לבריאות הנפש לפי סטטוס ביקור
3.2.2 לוח 3.22 סוג השירות של מגן דוד אדום בראשון לציון לפי סוג פנייה
פתח 04. חינוך והשכלה
4.0.1 לוח 4.1 מערכת החינוך העירונית בתי ספר, כיתות ותלמידים
4.0.2 לוח 4.2 בתי ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים
4.0.3 לוח 4.3 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת
4.0.4 לוח 4.4 תלמידים בגני הילדים העירוניים לפי גילאים
4.0.5 לוח 4.5 גני ילדים ומספר תלמידים לפי זרם חינוכי
4.0.6 לוח 4.6 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים
4.0.7 לוח 4.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים
4.0.8 לוח 4.8 תלמידים בחינוך היסודי לפי זרמים
4.0.9 לוח 4.9 תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.0 לוח 4.10 כיתות וממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה בבתי ספר היסודיים
4.1.2 לוח 4.12 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד לפי בתי ספר ולפי שנה
4.1.3 לוח 4.13 מספר תלמידים בחינוך היסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.1.4 לוח 4.14 תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.1.5 לוח 4.15 תלמידים וכיתות בכיתות ז-יג במערכת החינוך העירונית
4.1.6 לוח 4.16 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.7 לוח 4.17 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.1.8 לוח 4.18 כיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך
4.1.9 לוח 4.19 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית
4.2.0 לוח 4.20 תלמידים בכיתות ח'-י"ב במערכת החינוך העירונית
4.2.1 לוח 4.21 אחוז התלמידים בכיתות ט'-י"ב במערכת החינוך העירונית של אותו מחזור לעומת כיתה ח'
4.2.2 לוח 4.22 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי לפי שנים בערים הגדולות
4.2.3 לוח 4.23 זכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב בראשון לציון
4.2.4 לוח 4.24 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות - תלמידי י"ב הלומדים בערים הגדולות
4.2.8 לוח פעילויות ומשתתפים במכללת הורים - תש"ע
4.3.0 לוח 4.30 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למנהל לפי שנה
4.30-1 לוח 4.30-1 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי לפי התפלגות גאוגרפית
4.3.0-2 לוח 4.30-2 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למינהל לפי תואר ותחום לימוד
פתח 05. תרבות, נופש וספורט
5.0.3 לוח 5.3 כותרים מודפסים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.4 לוח 5.4 מנויים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.5 לוח 5.5 המבקרים בספריות העירוניות
5.0.6 לוח 5.6 משאבים דיגיטליים בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.7 לוח 5.7 פעולות העשרה בכותרים ובספריות העירוניות
5.0.8 לוח 5.8 מבקרים במוזיאון ראשון לציון
5.1.0 לוח 5.10 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב
5.1.1 לוח 5.11 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות
5.1.2 לוח 5.12 פעילויות האגף לתרבות תורנית, מינהל החינוך
5.1.4 לוח 5.14 קורסים במסגרת הקתדרה לחינוך מבוגרים , החברה העירונית ראשל"צ לתרבות ספורט ונופש בע"מ
5.1.6 לוח 5.16 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו
5.1.7 לוח 5.17 חניכים בתנועות וארגוני נוער בראשון לציון
5.1.9 לוח התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה
פתח 06. תחבורה ותקשורת
6.0.1 לוח 6.1 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב
6.0.2 לוח 6.2 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב באחוזים
6.0.3 לוח 6.3 כלי רכב מנועיים ל - 1,000 תושבים לפי סוג רכב
6.0.4 לוח 6.4 רמת מינוע לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.5 לוח 6.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות לפי שנה ייצור
6.0.6 לוח 6.6 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.7 לוח 6.7 מורשים לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב בערים הגדולות
6.0.7-1 לוח 6.7-1 מורשים לנהוג לפי יישוב מגורים וגיל
6.0.8 לוח 6.8 תאונות דרכים - שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים
6.0.8.1 גרף תאונות דרכים ומספר נפגעים
6.0.9 לוח 6.9 תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה
6.1.0 לוח 6.10 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגעים
6.1.1 לוח 6.11 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב
6.1.2 לוח 6.12 תאונות דרכים בארץ ובעירם הגדולות
6.1.2-1 לוח 6.1.2-1 תאונות דרכים, לפי סוג תאונה בערים הגדולות
6.1.3 לוח 6.13 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות לפי חומרת התאונה
6.1.4 לוח 6.14 נפגעים בתאונות דרכים, בערים הגדולות לפי חומרה וגיל הנפגע
6.1.6 לוח 6.16 רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה
פתח 07. סדר ציבורי
7.0.1 לוח התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינים מקומיים מידי שנה, לפי מהותם
7.0.2 לוח תיקים שנפתחו או נסגרו בבית משפט לעניינים מקומיים 2010
7.0.3 לוח 7.3 עבירות שבוצעו בראשון לציון לפי סוג עבירה
7.0.4 לוח 7.4 עבריינים תושבי העיר לפי סוג עבירה
7.0.5 לוח 7.5 עבריינים תושבי העיר לפי גיל, מין וסוג עבירה
7.0.6 לוח 7.6 עבריינים תושבי העיר לפי סוג עבירה וגיל
7.0.7 לוח 7.7 פעולות שרותי כבאות והצלה לפי סוג אירוע
7.0.8 לוח 7.8 אירועים שרותי כבאות והצלה, לפי מקום אירוע ולפי שנה
7.0.9 לוח 7.9 פעולות של שרותי כבאות והצלה, לפי חודשים
7.1.0 לוח 7.10 מספר ברירות קנס שנרשמו ע"י החברה לסדר וביטחון ציבורי, לפי נושא 2009
7.1.1 לוח 7.11 דוחות לפי נושאים - החברה לסדר וביטחון ציבורי
7.1.2 לוח 7.12 דוחות לפי אזורים - החברה לסדר וביטחון ציבורי
פתח 08. בינוי ותשתית
8.0.2 לוח 8.2 שטח התחלות וגמר בנייה
8.0.3 לוח 8.3 שטח התחלות בנייה, לפי ייעוד
8.0.4 לוח 8.4 שטח גמר בנייה לפי ייעוד
8.0.4.1 גרף התחלות וגמר בנייה לפי ייעוד ולפי תת רובע
8.0.5 לוח 8.5 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.0.6 לוח 8.6 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.0.7 לוח 8.7 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות
8.0.8 לוח 8.8 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות
8.0.9 לוח 8.9 שטח התחלות וגמר בנייה בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת רובע וייעוד
8.1.0 לוח 8.10 התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע
8.1.1 לוח 8.11 מספר דירות בהיתרי בנייה פרטית בערים הגדולות
8.1.2 לוח 8.12 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.3 לוח 8.13 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.1.4 לוח 8.14 דירות שהוחל בבנייתן בערים הגדולות
8.1.5 לוח 8.15 שטח ואחוז התחלות בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות
8.1.6 לוח 8.16 שטח ואחוז גמר בנייה למגורים לפי יזם ולפי שנה בערים הגדולות
8.1.7 לוח 8.17 שטח בנייה ומספר דירות למגורים בערים הגדולות
8.1.8 לוח 8.18 התחלות בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.1.9 לוח 8.19 גמר בנייה למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות
8.2.0 לוח 8.20 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.2.1 לוח 8.21 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.2.2 לוח 8.22 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין
8.2.3 לוח 8.23 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין
8.2.4 לוח 8.24 כבישים סלולים בראשון לציון
8.2.4-1 לוח 8.24-1 כבישים סלולים בראשון לציון
8.2.5 לוח 8.25 סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול
8.2.6 לוח 8.26 אספקת מים וצריכת מים שנתית
8.2.7 לוח 8.27 אספקת מים וצריכת מים שנתית לפי סוג צרכן
8.2.8 לוח 8.28 צריכת מים ביתית ממוצעת
8.2.9 לוח 8.29 צריכת חשמל באזור ראשון לציון לפי סוג צרכנות
8.3.0 לוח 8.30 מספר צרכני חשמל בערים הגדולות לפי סוג צרכנות
8.3.1 לוח 8.31 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג צרכנות
8.3.2 לוח 8.32 צריכת החשמל הכללית לפי אזורים מנהליים
8.3.3 לוח 8.33 צריכת החשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים
פתח 091. עסקים, מסחר ותעשייה
9.0.3 לוח 9.03 עסקים טעוני רישוי עסקים
9.0.7 לוח מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית - ראשון לציון
9.0.8 לוח תפוקה גולמית, תוצר מקומי גולמי וסה"כ תשומות, לפי עוצמה טכנולוגית במחירי בסיס - ראשון לציון
9.0.9 לוח מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי ראשי - ראשון לציון
9.1.0 לוח פידיון, לפי רכיבים וענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון
9.1.1 לוח תשומות, לפי ענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון
9.1.2 לוח תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי ראשי - ראשון לציון
9.1.3 לוח 9.13 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות
9.1.4 לוח 9.14 מספר החשבונות של פקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון
9.1.5 לוח 9.15 סכומי הפקדונות לסוגיהם בבנקים בראשון לציון
9.1.6 לוח 9.16 סכומי פיקדונות הציבור בבנקים בערים הגדולות
9.1.7 לוח 9.17 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות
9.1.8 לוח 9.18 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות ל- 1,000 תושבים
9.1.9 לוח 9.19 מספר חשבונות של האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישובים
9.2.0 לוח 9.20 נתונים נבחרים על האשראי לציבור וניירות ערך למשמרת לפי יישובים
פתח 092. תעסוקה ועבודה
9.3.0 לוח 9.30 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, כח עבודה אזרחי, מועסקים ובלתי מועסקים, ראשון לציון
9.3.1 לוח 9.31 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין - ראשון לציון
9.3.2 לוח 9.32 אחוז בכח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים בערים הגדולות, לפי מין
9.3.3 לוח 9.33 אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כח העבודה האזרחי, בערים הגדולות, לפי מין
9.3.4 לוח 9.34 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל , כלל האוכלוסייה
9.3.5 לוח 9.35 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל - גברים
9.3.6 לוח 9.36 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי גיל - נשים
9.3.7 לוח 9.37 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות לפי שנות לימוד, כלל האוכלוסייה
9.3.8 לוח 9.38 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי שנות לימוד - גברים
9.3.9 לוח 9.39 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי בערים הגדולות, לפי מספר שנות לימוד - נשים
9.4.0 לוח 9.40 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון
9.4.1 לוח 9.41 מועסקים, לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון
9.4.2 לוח 9.42 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים ומקום עבודה
9.4.3 לוח 9.43 תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב יפו, לפי שנה
9.4.4 לוח 9.44 מועסקים בראשון לציון
9.4.4-1 לוח 9.4.4-1 מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, צורת יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסיה
9.4.5 לוח 9.45 מועסקים, לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון
9.4.6 לוח 9.46 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון
9.4.7 לוח 9.47 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים - גברים
9.4.8 לוח 9.48 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב מגורים - נשים
9.4.9 לוח 9.49 מועסקים, לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון
9.5.0 לוח 9.50 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים
9.5.1 לוח 9.51 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון
9.5.2 לוח 9.52 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה
9.5.3 לוח 9.53 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - גברים
9.5.4 לוח 9.54 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - נשים
9.5.5 לוח 9.55 מועסקים, לפי משלח יד, תושבי ראשון לציון
9.5.6 לוח 9.56 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון
9.5.7 לוח 9.57 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי ישוב מגורים
9.5.8 לוח 9.58 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים - גברים
9.5.9 לוח 9.59 מועסקים בישראל ובערים הגדולות לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים - נשים
9.6.0 לוח 9.60 מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון
9.6.1 לוח 9.61 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון
9.6.2 לוח 9.62 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה
9.6.3 לוח 9.63 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - גברים
9.6.4 לוח 9.64 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה - נשים
9.6.5 לוח 9.65 מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות
9.6.6 לוח 9.66 בלתי מועסקים בערים הגדולות
9.6.7 לוח 9.67 התפלגות דורשי העבודה בערים הגדולות
פתח 093. רמת חיים
9.7.1 לוח 9.71 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בערים הגדולות - משקי בית עם מועסקים
9.7.2 לוח 9.72 משקי בית, לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית, בערים הגדולות - משקי בית ללא מועסקים
9.7.3 לוח 9.73 משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר מפרנסים ומספר ילדים במשק בית - ראשון לציון
9.7.4 לוח 9.74 הכנסה חודשית למשק בית , לפי צורת יישוב
9.7.5 לוח 9.75 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, ביישובים עירוניים המוניים 200,000 + תושבים
9.7.6 לוח 9.76 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, ביישובים עירוניים המונים 200,000 + תושבים
9.7.7 לוח 9.77 הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מין בערים הגדולות
9.7.8 לוח 9.78 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות
9.7.9 לוח 9.79 הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה בערים הגדולות
9.8.0 לוח 9.80 הוצאות לתצרוכת בערים הגדולות
9.8.1 לוח 9.81 משקי בית לפי בעלות על מוצרי בני קיימא בערים הגדולות
9.8.2 לוח 9.82 נתונים נבחרים על דירות בערים הגדולות, סקר משקי בית למ"ס
9.8.3 לוח 9.83 מבחר נתוני דיור בערים הגדולות
9.8.4 לוח 9.84 משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור בערים הגדולות
9.8.5 לוח 9.85 צפיפות, מספר נפשות לחדר בערים הגדולות
9.8.6 לוח 9.86 בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים בערים הגדולות, 2009
9.8.7 לוח 9.87 יהודים בני 20 ומעלה, לפי הערכת היחסים בין דתיים לחילוניים בישראל בערים הגדולות 2009
9.8.8 לוח 9.88 יהודים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס למידת הדתיות של אזור המגורים בערים הגדולות 2009
פתח 10. תשתיות ושירותים עירוניים
10.0.1 לוח 10.1 שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה 2010
10.0.2 לוח 10.2 תוספת שטחי גינון לפי שנה
10.0.2-1 לוח 10.2-1 שטחי גינון עירוניים לפי סוג, 2010
10.0.3 לוח פעולות אגף איכות הסביבה בשנים 2006-2010
10.0.4 לוח 10.4 ביקורות, מעקבים, דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים
10.0.4-1 גרפים: כמויות פסולת למיחזור ולהטמנה ופסולת שנאספה למיחזור
10.1.0 לוח 10.10 הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים
10.1.1 לוח 10.11 פניות תושבים למוקד העירוני (106) לפי תחומים
10.1.2 לוח 10.12 פניות תושבים למוקד העירוני 106 לפי תחומים, אחוזים
10.1.3 לוח 10.13 פניות ליועצת ראה"ע למעמד האשה
10.1.5 דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע בעיריית ראשון לציון 2010
פתח 11. תקציב
11.0.1 לוח 11.1 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.2 לוח 11.2 יעדי התקציב הרגיל
11.0.3 לוח 11.3 המקורות לתקציב העירייה הרגיל
11.0.4 לוח 11.4 הוצאות בתקציב העירייה הרגיל, לפי פרקים תקציביים
11.0.5 לוח 11.5 ריכוז מקורות תקציב הפיתוח
11.0.6 לוח 11.6 ריכוז שימושים בתקציב הפיתוח
11.0.6-1 לוח 11.6.1 ריכוז שימושים בתקציב הרגיל
11.0.8 לוח 11.8 השוואת שטח חיובי ארנונה לפי סוג (אלפי מ"ר) לפי סוג, בערים הגדולות
11.0.9 לוח 11.9 השוואת חיובי ארנונה (אלפי ש"ח), לפי סוג בערים הגדולות
11.1.0 לוח 11.10 משרות לפי יחידה ארגונית
פתח 12. שכונות העיר
אברמוביץ 2011
בנות חיל 2011
השומר 2011
כצנלסון 2011
מבת צפון 2011
מישור הנוף 2011
נאות אשלים 2011
נאות שקמה 2011
נווה דקלים 2011
נווה הדרים 2011
נווה הלל 2011
נווה חוף 2011
נווה ים 2011
נחלת יהודה 2011
נעורים 2011
צמרות 2011
קדמת ראשון 2011
קריית גנים 2011
קריית חתני פרס נובל 2011
קריית כרמים 2011
קריית ראשון 2011
קריית שמחה 2011
ראשונים 2011
רביבים 2011
רמבם 2011
רמז 2011
רמת אליהו 2011
שיכוני המזרח 2011
שער הים 2011