10.0.1 לוח שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה

2013
10. תשתיות ושירותים עירוניים