4.1.0 לוח כיתות - וממוצעים לפי בית ספר ולפי שנה בבתי ספר יסודיים