4.1.4 לוח תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית