11.0.1.1 גרף תקציב העירייה הרגיל, תשלומים לפי יעדים ראשון לציון 2008