11.0.1.1 גרף תקציב העירייה הרגיל, תקבולים לפי מקורות ראשון לציון 2008