1.0.2 לוח 1.0.2 שטח, תושבים וצפיפות אוכלוסיה, לפי שכונה