1.0.2 לוח שטח, תושבים וצפיפות אוכלוסייה, לפי שכונה