1.0.5 לוח שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסין בערים הגדולות