1.0.5 שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסין בערים הגדולות