1.0.6 לוח יסודות אקלימיים בעיר

2011, 2012
01. שטח ואקלים