1.0.7 לוח ממוצע חודשי של הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית, יומית וקיצונית