1.0.7 ממוצע חודשי של הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית, יומית וקיצונית