1.0.7 ממוצע חודשי של טמפרטורה מקסימלית ומינימלית, יומית וקיצונית