1.1.0 לוח 1.1.0 קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש - בית דגן ראשון לציון