1.1.0 לוח קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש בתחנת ניתור בית דגן בראשון לציון