1.1.0 קרינה גלובלית ומשך זהירת השמש בתחנת ניתור בית דגן בראשון לציון