1.1.0 לוח 1.10 קרינה גלובלית ומשך זריחת השמש בתחנת ניתור בית דגן בראשון לציון