10.0.1 לוח שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה

2012
10. תשתיות ושירותים עירוניים