10.0.1 לוח שטחי גינון עירניים, לפי אזור ושכונה 4/2014