10.0.1 שטחי גינון עירוניים, לפי אזור ושכונה 8/2015

2015
10. תשתיות ושירותים עירוניים