10.0.2.1 שטחי גינון עירוניים לפי סוג, 4/2014

2014
10. תשתיות ושירותים עירוניים