10.0.2.1 שטחי גינון עירוניים, לפי סוג, 8/2015

2015
10. תשתיות ושירותים עירוניים