10.0.3 לוח פעולות אגף איכות הסביבה בשנים 2006-2011

2012, 2013
10. תשתיות ושירותים עירוניים