10.0.3 לוח פעילויות בתחומי איכות הסביבה בשנים 2008-2013