10.0.4-1 גרפים: כמויות פסולת למיחזור ולהטמנה ופסולת שנאספה למיחזור