10.0.4 לוח ביקורות, מעקבים, דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים