10.0.4 ביקורות, מעקבים, דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים