10.0.4 ביקורות, מעקבים דגימות וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים