10.0.6 לוח מספר מגרשי חנייה ציבוריים, לפי שכונה 2012