10.0.6 מספר מגרשי חנייה ציבוריים, לפי שכונה 2014

2015
10. תשתיות ושירותים עירוניים